Riksdagsskrivelse 2021/22:291

Riksdagsskrivelse 2021/22:291

Riksdagsskrivelse

2021/22:291

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU24 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.