Riksdagsskrivelse 2021/22:298

Riksdagsskrivelse 2021/22:298

Riksdagsskrivelse

2021/22:298

 

 

 

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU19 Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.