Riksdagsskrivelse 2021/22:313

Riksdagsskrivelse 2021/22:313

Riksdagsskrivelse

2021/22:313

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU16 Folkhälsofrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.