Riksdagsskrivelse 2021/22:347

Riksdagsskrivelse 2021/22:347

Riksdagsskrivelse

2021/22:347

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.