Riksdagsskrivelse 2021/22:348

Riksdagsskrivelse 2021/22:348

Riksdagsskrivelse

2021/22:348

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU43 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.