Riksdagsskrivelse 2021/22:368

Riksdagsskrivelse 2021/22:368

Riksdagsskrivelse

2021/22:368

 

 

 

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU23 Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.