Riksdagsskrivelse 2021/22:372

Riksdagsskrivelse 2021/22:372

Riksdagsskrivelse

2021/22:372

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU28 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.