Riksdagsskrivelse 2021/22:381

Riksdagsskrivelse 2021/22:381

Riksdagsskrivelse

2021/22:381

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU30 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.