Riksdagsskrivelse 2021/22:398

Riksdagsskrivelse 2021/22:398

Riksdagsskrivelse

2021/22:398

 

 

 

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU9 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.