Riksdagsskrivelse 2021/22:3

Riksdagsskrivelse 2021/22:3

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:3

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU4 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 september 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.