Riksdagsskrivelse 2021/22:400

Riksdagsskrivelse 2021/22:400

Riksdagsskrivelse

2021/22:400

 

 

 

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.