Riksdagsskrivelse 2021/22:421

Riksdagsskrivelse 2021/22:421

Riksdagsskrivelse

2021/22:421

 

 

 

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.