Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.