Riksdagsskrivelse 2021/22:43

Riksdagsskrivelse 2021/22:43

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:43

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU9 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.