Riksdagsskrivelse 2021/22:44

Riksdagsskrivelse 2021/22:44

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:44

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU3 2019 års riksdagsöversyn får jag anmäla att riksdagen den 17 november bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.