Riksdagsskrivelse 2021/22:46

Riksdagsskrivelse 2021/22:46

Riksdagsskrivelse 2021/22:46

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.