Riksdagsskrivelse 2021/22:472

Riksdagsskrivelse 2021/22:472

Riksdagsskrivelse

2021/22:472

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU51 Ändringar i statens budget för 2022 – Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 september 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.