Riksdagsskrivelse 2021/22:473

Riksdagsskrivelse 2021/22:473

Riksdagsskrivelse

2021/22:473

 

 

 

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

 

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit miljö- och jordbruksutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2021/22:MJU32 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.

Stockholm den 21 september 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.