Riksdagsskrivelse 2021/22:60

Riksdagsskrivelse 2021/22:60

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:60

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.