Riksdagsskrivelse 2021/22:63

Riksdagsskrivelse 2021/22:63

Riksdagsskrivelse 2021/22:63

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU4 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.