Riksdagsskrivelse 2021/22:64

Riksdagsskrivelse 2021/22:64

Riksdagsskrivelse

2021/22:64

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU6 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 9 under punkt 10, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.