Riksdagsskrivelse 2021/22:73

Riksdagsskrivelse 2021/22:73

Riksdagsskrivelse

2021/22:73

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU5 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.