Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksdagsskrivelse 2021/22:84

Riksdagsskrivelse 2021/22:84

Riksdagsskrivelse

2021/22:84

Regeringen

Miljödepartementet[1]

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:82 till Finansdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:83 till Utbildningsdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:85 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.