Riksdagsskrivelse 2021/22:87

Riksdagsskrivelse 2021/22:87

Riksdagsskrivelse

2021/22:87

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU10 Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.