Riksdagsskrivelse 2021/22:99

Riksdagsskrivelse 2021/22:99

Riksdagsskrivelse

2021/22:99

 

 

 

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2021

Åsa Lindestam

Monica Hall

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.