Riksdagsskrivelse 2022/23:28

Riksdagsskrivelse 2022/23:28

Riksdagsskrivelse

2022/23:28

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU6 Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.