Riksdagsskrivelse 2022/23:29

Riksdagsskrivelse 2022/23:29

Riksdagsskrivelse

2022/23:29

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU2 En förstärkt spelreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.