Riksdagsskrivelse 2022/23:75

Riksdagsskrivelse 2022/23:75

Riksdagsskrivelse

2022/23:75

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2022/23:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.