Riksdagsskrivelse 2022/23:76

Riksdagsskrivelse 2022/23:76

Riksdagsskrivelse

2022/23:76

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet[1]

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2022/23:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 


[1] Riksdagsskrivelse 2022/23:77 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.