Riksdagsskrivelse 2022/23:92

Riksdagsskrivelse 2022/23:92

Riksdagsskrivelse

2022/23:92

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.