Riksdagsskrivelse 2022/23:9

Riksdagsskrivelse 2022/23:9

Riksdagsskrivelse

2022/23:9

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU4 Föreningsfrihet och terroristorganisationer (vilande grundlagsförslag) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.