Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:326

Riksdagsskrivelse

2005/06:326

Image: RSKR_200506__326-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU31 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:327 till Finansdepartementet