Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:87

Riksdagsskrivelse

2005/06:87

Image: RSKR_200506__87-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:84 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:85 till Utbildnings- och kulturdepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:86 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:88 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.