Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:175

Riksdagsskrivelse

2006/07:175

Image: RSKR_200607__175_175-175-1.png

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 maj 2007

Jan Björkman

Ulf Christoffersson