Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:176

Riksdagsskrivelse

2006/07:176

Image: RSKR_200607__176_176-176-1.png

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 maj 2007

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.