Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:176

Riksdagsskrivelse

2006/07:176

Image: RSKR_200607__176_176-176-1.png

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 maj 2007

Jan Björkman

Ulf Christoffersson