Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:213

Riksdagsskrivelse

2006/07:213

Image: RSKR_200607__213_213-213-1.png

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU14 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson