Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:215

Riksdagsskrivelse

2006/07:215

Image: RSKR_200607__215_215-215-1.png

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson