Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:216

Riksdagsskrivelse

2006/07:216

Image: RSKR_200607__216_216-216-1.png

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson