Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:218

Riksdagsskrivelse

2006/07:218

Image: RSKR_200607__218_218-218-1.png

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU19 Årsredovisning för staten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:219 till Riksrevisionens styrelse