Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:223

Riksdagsskrivelse

2006/07:223

Image: RSKR_200607__223_223-223-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU22 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson