Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:225

Riksdagsskrivelse

2006/07:225

Image: RSKR_200607__225_225-225-1.png

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU26 Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.