Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:226

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2006/07:226

Image: RSKR_200607__226_226-226-1.png

Regeringen

Försvarsdepartementet

Jag får anmäla att riksdagen denna dag när det gäller återstående delar i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU101 dels beslutat att lagförslaget om försvarsunderrättelseverksamhet under punkt 2 såvitt avser 2 § andra stycket andra meningen och lagförslaget om elektronisk kommunikation under punkt 4 såvitt avser 6 kap. 19 a § hänvisas till försvarsutskottet för att där vila i minst 12 månader från den 11 juni 2007 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Se riksdagsskrivelse 2006/07:208

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.