Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:100

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:100

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:101 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.