Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:101

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:101

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:100 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.