Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:106

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:106

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU4 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.