Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:307

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:307

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU26 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:305 till Finansdepartementet och 306 till Justitiedepartementet