Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:313

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:313

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU26 Årsredovisning för staten 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:312 till Finansdepartementet