Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:98

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:98

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:99 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.