Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:99

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:99

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:98 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.