Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:305

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:305

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19 En reformerad grundlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:304 till Justitiedepartementet